KVKK UYUMLULUK REHBERİ

1. İNTERNET SİTELERİ KVKK UYUMLULUK REHBERİ

2. POLİTİKA - KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

3. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

4. KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ

5. ZİYARETÇİ VE SABİT HAT ARAYAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ

6. MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

7. PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ

8. ÇEREZ - GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

İNTERNET SİTELERİ KVKK UYUMLULUK REHBERİ

Sayın ALP PLANLAMA PEYZAJ VE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. internet siteleri yetkilisi;

İşbu metin Alp Planlama’ya ait olan www.insaatalp.com internet sitesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumlu hale getirmek üzere uygulanması gerekenleri bildirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen bu metinde geçen tüm maddeleri anılan web sitesi için dikkatle uygulayınız.

 • Sitede “Kurumsal” alanının içerisine veya üst menü çubuğuna “Kişisel Verilerin Korunması” başlığıyla alan oluşturulmalıdır. Bu alan içerisine şu metinler ayrı ayrı sekmeler halinde eklenmelidir:
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI (POLİTİKA)
 • VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU FORMU (EK-16)
 • GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI (ÇEREZ) (tarafınızca bazı düzenlemeler yapılacaktır.)
 • PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ (EK-2)
 • MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ (EK-9)
 • ZİYARETÇİ VE SABİT HAT ARAYAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ (EK-10)
 • KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ (EK-11)

            Bu metinlerin ne şekilde açılacağı tarafınızın takdirindedir. Dilerseniz pdf olarak yan sekmede açılmasını sağlayabilir veya direkt internet sitesi sayfası olarak açılmasını da sağlayabilirsiniz.

 

 • ÇEREZ’de yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası’nın sarı ile boyalı kısımların tarafınızca siteye uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 • Kuruluş internet sitesine “Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Detaylı bilgi için gizlilik ve çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.” metni alt şerit (çerez) olarak eklenmeli ve “bilgi aldım” butonu tıklanıncaya dek ekrandan kaybolmamalıdır. Altı çizili alana (GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZA) tıklanması halinde ÇEREZ’de yer alan ve tarafınızca da düzenlenmiş olan “Gizlilik ve Çerez Politikası” açılmalıdır. Bu alt şeridin sadece sitenin ana sayfasında değil tüm sayfalarından girişlerde çıkmasına özen gösterilmelidir.

 

 • Kuruluş internet sitesinde “İletişim” alanında yer alan iletişim formunda “gönder” butonunun hemen üstüne Aydınlatma Metni’ni okudum, bilgi sahibiyim.” ibaresi başında kutucuk ile eklenmelidir. Kutucuk işaretlenmediği sürece form gönderimi gerçekleştirilmemelidir. Altı çizili “Aydınlatma Metni” kelimesine tıklanması halinde “Aydınlatma Metinleri” isimli alanın yan sekmede açılması gerekmektedir.

 

 

 

Metinde yazılan hususlar hakkında sorularınızı 0542 248 4253 numaralı telefon ile Av. Fatih Sultan KAZANBAŞ’a iletebilirsiniz. Metinde yazılı hususların tamamlanması halinde lütfen aynı numaraya mesaj atarak bilgi veriniz. Uzmanlarımız gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sizinle tekrar iletişime geçecektir.

Bu metin ve ekinde yer alan tüm metinler Odak Veri Danışmanlık Ltd. Şti.’nin fikri hakları olup bu hakların korunması konusunda hassasiyet göstermeniz gerekmektedir. Bu metinlerin farklı kuruluş ve sitelerde kullanılması fikri haklara tecavüz niteliğinde olacağını hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla;

Odak Veri Danışmanlık Ltd. Şti.

“Birlikte güvendeyiz.”

 

 

 

 

ALP PLANLAMA PEYZAJ VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN                        : ODAK VERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.                                                                (DANIŞMAN)

ÖN ONAY                               : ŞİRKET KVKK UYUMLULUK TEMSİLCİSİ

YÜRÜRLÜK ONAYI             : ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ

YÜRÜRLÜK TARİHİ             : 29.12.2020

İÇİNDEKİLER

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR.. 2

2. AMAÇ VE KAPSAM.. 4

2.1. AMAÇ.. 4

2.2. KAPSAM.. 4

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI 4

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE BENİMSENEN İLKELER.. 5

4.1. KİŞİSEL VERİLERİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 5

4.1.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERE UYGUNLUK.. 5

4.1.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK.. 6

4.1.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME.. 7

4.1.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINDA AKTARIM ŞARTLARINA.. 7

4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI 8

4.3. İLGİLİ KİŞİLERDEN GELEN BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI 8

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 8

5.1. KAYIT ORTAMLARI 8

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINDA HUKUKİ SEBEP VE AMAÇ.. 9

5.2.1. SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER.. 9

5.2.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN AMAÇLAR.. 9

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER.. 10

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER.. 10

6.1. İDARİ TEDBİRLER.. 11

6.2. TEKNİK TEDBİRLER.. 12

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİ 12

7.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 12

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ 13

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ 13

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 13

9. PERİYODİK İMHA ZAMANLARI 15

10. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ, SAKLANMASI VE YAYINLANMASI 15

 

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Çalışan

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. personelidir.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlardır.

Elektronik Olmayan (Fiziki) Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlardır.

Hizmet Sağlayıcı

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemlerdir.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Politika

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’dır.

VERBİS

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’dir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu Politika için Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

Alp Planlama

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

Şirket

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

Kuruluş

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMAÇ VE KAPSAM

2.1. AMAÇ

  Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası, Alp Planlama’nın veri sorumlusu sıfatıyla işlemiş olduğu kişisel verilerin, kaydedilme safhası için benimsediği ilkeler ile bu kişisel verilerin saklanması ve imhası süreçlerinde uyguladığı usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Alp Planlama, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinin Kanun’a uygun olması ve himayesinde bulunan kişisel verilerin güvenle korunması konularında azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması alanındaki gerek yerel gerekse uluslararası mevzuat ve sözleşmelere uygun olarak kişisel veri işleme süreçlerini sürekli iyileştirme gayretindedir.

2.2. KAPSAM

Bu politikanın kapsamı, Alp Planlama’nın kişisel verilerin kaydedilmesi safhasında riayet ettiği ilkeler ile bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasında ve imhasında benimsediği usul ve esaslardır. Bu kapsamda, Alp Planlama tarafından gerçekleştirilen her türlü kişisel veri işleme faaliyeti ile kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınacak tedbirlerde ve imha sürecinin yapılandırılması işlemlerinin tamamında işbu politikaya bağlı kalınacaktır.

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Alp Planlama bünyesinde bulunan tüm birimler ve çalışanlar; kuruluşun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum kapsamında benimsenen politika ve prosedürlerin uygulanmasında, kişisel verilerin güvenliği için alınmakta olan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin ilgili imhası sürecinde kuruluş politika ve prosedürlerinin uygulanmasında aktif rol alır.

Alp Planlama tarafından çalışanları arasından atanan “KVKK Uyumluluk Temsilcisi”, kuruluşun tüm birim ve çalışanlarının kuruluş politika ve prosedürlerine uygun faaliyet göstermesini sağlar ve periyodik olarak denetler. KVKK Uyumluluk Temsilcisi, tespit ettiği aykırılıkları raporlandırarak birim amirlerine ve kuruluş genel müdürüne bildirir.

Alp Planlama bünyesinde bulunan birim amirleri, birimlerinin kuruluşun kişisel verilerin korunması alanındaki politika ve prosedürlerine uygunluğunu ve bu uygunluğun sürekliliğini sağlar. KVKK Uyumluluk Temsilcisi’nin aykırılık bildirimi üzerine birim amirleri derhal ilgili aykırılığı giderir.

Alp Planlama genel müdürü, kuruluş bünyesindeki tüm birim ve çalışanların kuruluşun kişisel verilerin korunması alanındaki politika ve prosedürleri ile bu alanla ilgili mevzuata uygun davranmasını sağlar. Bu kapsamda temin edilmesi gereken ürün ve hizmetlerin teminini sağlar ve gerekli görevlendirmeleri yapar. KVKK Uyumluluk Temsilcisi’nin aykırılık bildirimi üzerine genel müdür ilgili aykırılığın giderilip giderilmediğini denetler.

Alp Planlama; genel müdür, birim amirleri ve KVKK Uyumluluk Temsilcisi aracılığıyla, hizmet aldığı üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunması alanında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri güvenliğine ilişkin tedbir planlama ve uygulamalarını yapması amacıyla farkındalığını arttırıcı faaliyet ve bildirimler gerçekleştirir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE BENİMSENEN İLKELER

4.1. KİŞİSEL VERİLERİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

Alp Planlama tarafından kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi faaliyetlerinde; aşağıda bahsi geçen (4.1.1.) temel ilkelere, (4.1.2.) işleme şartlarına ve (4.1.3.) özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun davranılmaktadır.

4.1.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERE UYGUNLUK

  Alp Planlama tarafından kişisel verilerin işlenmesi kapsamındaki tüm faaliyetlerde aşağıda sıralanarak açıklanan ilkeler benimsenmektedir:

4.1.1.1. Kişisel Verileri Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak İşleme;

Alp Planlama, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde evrensel insan haklarına, T.C. Anayasası’na, kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun davranmaktadır.

4.1.1.2. İşlenen Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama;

Alp Planlama, işlenen kişisel verilerin ilgili kişi bakımından doğru ve güncel olmasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu doğrultuda gelebilecek bildirimler için iletişim kanalları öngörerek düzenli olarak kontrollerini sağlamaktadır.

  4.1.1.3. Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme;

Alp Planlama, kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamındaki amaçlarını veri işleme faaliyeti başlamadan belirlemekte ve ilgili kişiye bildirmektedir. Bu amaçların belirlenmesinde ve bildirilmesinde hukuk normlarına uygun hareket etmektedir.

4.1.1.4. Kişisel Verilerin İşlendiği Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olarak Kullanılmasını Temin Etme;

Alp Planlama, işlenen kişisel verilerin işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda işlenen kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması gerekliliğine uygun hareket etmekte ve kişisel verileri ileride kullanılabileceği varsayımına binaen işlememektedir. İlgili kişiye bildirilen veri işleme amacı dışında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

4.1.1.5. Kişisel Verileri İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşleme Amacıyla Bağlantılı Olan Sürelerle Muhafaza Etme;

Alp Planlama, işlemiş olduğu kişisel verilerin saklanma sürelerini mevzuatta öngörülen süreler veya işleme amacıyla bağlantılı olan sürelerle muhafaza etmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya kişisel veri işlemeye dayanak olan sebebin ortadan kalkması hallerinde ilgili kişisel veriler silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek suretiyle imha edilmektedir.

4.1.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK

Alp Planlama tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, Kanun’un 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanan şartlara uygun davranılmaktadır:

4.1.2.1. İlgili Kişinin Açık Rızası Şartına Uygun Olarak Kişisel Veri İşleme;

Alp Planlama tarafından kişisel veri sahibinin, hür iradesiyle, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde açık ve yalnızca ilgili olan işlemle sınırlı olan rızası ile kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olmasına Dayanarak Kişisel Veri İşleme;

Alp Planlama tarafından kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, kanunda öngörülen amaç ve sürelerle sınırlı olarak kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması Hukuki Sebebine Dayalı Kişisel Veri İşleme;

Alp Planlama tarafından kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise bu hukuki sebebe dayanılarak kişisel veri işlenmektedir.

4.1.2.4. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla Sözleşme Tarafının Kişisel Verisini İşleme;

Alp Planlama tarafından bir sözleşmenin kurulması veya edimin yerine getirilmesiyle doğrudan ilişki içerisinde olan sözleşme tarafına ait kişisel veriler işlenmektedir.

  4.1.2.5. Alp Planlama’nın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olan Kişisel Verileri İşleme;

Alp Planlama tarafından hukuki yükümlülüğü bulunan bir faaliyetin yerine getirilmesi için zorunlu olan kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün gerektirdiği amaç,  şekil ve süre ile sınırlı olarak işlenmektedir.

4.1.2.6. Kişisel Veri Sahibi Tarafından Alenileştirilmiş Kişisel Verileri İşleme;

Alp Planlama tarafından kişisel veri sahibince alenileştirilmiş olan kişisel veriler, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

4.1.2.7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olan Kişisel Verileri İşleme;

Alp Planlama tarafından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan kişisel veriler, ilgili zorunlulukla paralel olarak işlenmektedir.

4.1.2.8. Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla, Kişisel Veri İşlemenin Alp Planlama’nın Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması Sebebine Dayanarak Kişisel Verileri İşleme;

Alp Planlama tarafından, meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise kişisel veriler işlenebilmektedir. Burada meşru menfaat ile veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri arasında denge ve orantılılık kriterleri dikkate alınmaktadır.

4.1.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK

Alp Planlama tarafından Kurul’un belirlemiş olduğu gerekli önlemler alınarak özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir.

4.1.3.1. Sağlık ve Cinsel Hayat Dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Alp Planlama tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık rızası ile veya kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.

4.1.3.2. Sağlık Verilerinin İşlenmesi

Alp Planlama tarafından kişisel sağlık verileri, aşağıda sıralanan şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hali,
 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı hali.

4.1.4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINDA AKTARIM ŞARTLARINA UYGUNLUK

Alp Planlama tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarım faaliyetlerinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranılmaktadır.

4.1.4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması

Alp Planlama tarafından kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesi uyarınca 4.1.2.’de bahsi geçen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yurtiçine aktarılabilmektedir.

4.1.4.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Alp Planlama tarafından Kanun’un 9. maddesi uyarınca kişisel veriler; 4.1.2.’de bahsi geçen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi ve aktarım yapılacak ülkenin Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ile Kurul’un izninin bulunması halinde yurtdışına aktarılabilmektedir.

4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI

Alp Planlama tarafından Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında sunulan aydınlatma metinleri vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Bu aydınlatma metinlerinde; kuruluş unvanı, kişisel veri işleme amacı, işlenen kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin Kanun’un 10. maddesinde sayılan haklarına yer verilmektedir.

4.3. İLGİLİ KİŞİLERDEN GELEN BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Alp Planlama tarafından kişisel veri sahiplerince Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarının kullanılması amacıyla Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yapılan başvurular en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

5.1. KAYIT ORTAMLARI

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel veriler Tablo-1’de listelenen kayıt ortamlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle saklanır.

Tablo-1: Kişisel Veri Saklama Ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular: Server, Yedekleme Cihazları, E-posta, Veri Tabanı, Web, Dosya Paylaşım vb.
 • Yazılımlar: Ofis Yazılımları, İş Takip ve Muhasebe Programları vb.
 • Bilgi Güvenliği Cihazları: Antivirüs, Firewall vb.
 • Kişisel Bilgisayarlar
 • Mobil Cihazlar: Telefon, Tablet vb.
 • Optik Diskler: CD, DCD, VCD vb.
 • Taşınabilir Bellekler: USB, Hafıza Kartı vb.
 • Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi
 • Kağıt
 • Manuel Veri Kayıt Sistemleri: Form, Ajanda, Ziyaretçi Defteri vb.
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINDA HUKUKİ SEBEP VE AMAÇ

Alp Planlama tarafından çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, hizmet alınan üçüncü kişiler ve bu kişilerin çalışanları, müşteriler ve bu kişilerin çalışanları, hissedarlar ile kurum ve kuruluş çalışanlarının kişisel verileri Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir.

5.2.1. SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

Alp Planlama tarafından yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde 4.1.2. ve 4.1.3’te sayılan şartlara (hukuki sebeplere) uygun olarak işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
 • Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler,
 • Kurul karar ve görüşleri ile politikaları,
 • İlgili ticari teammüller

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

5.2.2. SAKLAMAYI GEREKTİREN AMAÇLAR

Alp Planlama tarafından, yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde 4.1.’de öngörülen ilke ve şartlara uygun olarak işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • Acil durum ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan ve çalışan adayları için insan kaynakları ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Denetim, etik ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin ve görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe, pazarlama, hizmet veya ürün alım/satım, destek ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Taşınır mal ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Yetkili kişi veya kurumlara bilgi verilmesi ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Yönetim faaliyetinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

amaçlarıyla işlenebilmektedir.

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Alp Planlama tarafından kabul edilmesi,
 • İlgili kişi tarafından; kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, ilgili kişinin talebi üzerine veya resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER

Alp Planlama tarafından; kişisel veri işlenmesi faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler yeniden yapılandırılmış olup kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amaçlarıyla, mevzuat ve Kurul kararlarınca gerekli görülmüş idari ve teknik tedbirlerin alınmasında azami gayret gösterilmektedir. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına verilen öneme binaen Alp Planlama bünyesinde aşağıda öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

6.1. İDARİ TEDBİRLER

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan idari tedbirler şöyledir:

 • Çalışanların kişisel verilerin korunması alanında farkındalıklarının ve tutumlarının geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi ve beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Yürütülen faaliyetlerde işlenen kişisel verilere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kuruluş tarafından ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Kişisel verilerin korunması alanındaki mevzuata ve kuruluş politika ve prosedürlerine uyumluluğun tespitine ilişkin kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için görevlendirme, yetki ve erişim prosedürü hazırlanarak çalışanlar arasında kişisel veri içeren alanlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmıştır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmelerde veri güvenliği hükümlerine yer verilmektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş olup uygulanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

 

6.2. TEKNİK TEDBİRLER

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan teknik tedbirler şöyledir:

 • Kuruluşun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar şifreleme yöntemleri kullanılarak muhafaza edilmekte, şifreler güvenli ortamlarda tutulmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifrelenmekte ve şifreler farklı ortamda tutulmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların ilgili alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Ağ güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA TEKNİKLERİ

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacıyla bağlantılı olan saklama sürelerinin sona ermesini takip eden periyodik imha süresinde imha edilir. İmha teknikleri silme, yok etme veya anonim hale getirmedir.

7.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin silinmesinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi (kuruluşun bilişim hizmetini sağlayan kişi) hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için silmek suretiyle hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Taşınabilir medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin yok edilmesinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinden geçirilerek veya yakılarak geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Taşınabilir medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca manyetik medya, özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Alp Planlama tarafından işlenen kişisel veriler anonim hale getirilmek suretiyle de imha edilebilmektedir.

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Alp Planlama tarafından işlenen tüm kişisel verilerin imhası, yukarıda gösterilen (5.2.) saklama sebep ve amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak saklanmasının ardından ilgili kişinin talebiyle veya resen imha edilmektedir. İmha işlemlerinin usulü ile imha görevlileri ve yetkilileri kuruluş içi Kişisel Veri İmha Prosedürü ile detaylı olarak düzenlenmektedir.

Alp Planlama tarafından işlenen tüm kişisel verilerin birim ve faaliyet bazlı saklama süreleri Alp Planlama Kişisel Veri Envanteri’nde, kişisel veri kategorileri bazlı saklama süreleri VERBİS bildiriminde yer almaktadır.

İşbu politikada Tablo-2 ile kişisel verilerin ilgili kişi ve işlenme faaliyeti bazlı saklama süreleri ifade edilmiştir.

Tablo-2: Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Süreleri

KİŞİSEL VERİ KAYNAĞI

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

MUHASEBE VE FİNANSAL İŞLEMLERE İLİŞKİN TÜM KAYITLAR

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

MÜŞTERİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

TEDARİKÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ İLİŞKİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

SÖZLEŞMELER

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI İLİŞKİLERDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

FATURA, İRSALİYE VB.

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ

FAALİYETİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINDA TUTULAN ÖZLÜK BİLGİLERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

PERSONEL BORDRO, GİRİŞ ÇIKIŞ, YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA GİBİ BİLGİLER

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

PERSONELDEN İSG KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

ARAÇ LOKASYON TAKİP SİSTEMİ

6 AY

-

PERSONEL MAHKEME/İCRA DOSYASI BİLGİLERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

PERSONEL KVKK MUVAFAKATNAMELERİ

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 15 VEYA 40 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İŞ/STAJ BAŞVURUSU KAPSAMINDA ALINAN BİLGİLER

BAŞVURU KABUL EDİLMEMİŞSE BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN       1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

ZİYARETÇİ KAYITLARI

2 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

KAMERA KAYITLARI

2 AY

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

MEMNUNİYET ANKETLERİ

1 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU VE VARSA KURUMA İNTİKAL EDEN ŞİKAYET SÜRECİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

9. PERİYODİK İMHA ZAMANLARI

Alp Planlama tarafından, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Bu kapsamda her yıl Nisan ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.

10. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ, SAKLANMASI VE YAYINLANMASI

İşbu Politika, basılı kağıt ortamında kuruluş genel müdürünce onaylı şekilde en az 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Ayrıca Politika elektronik ortamda kuruluş kalite dokümanları arasında muhafaza edilir.

Politika ayrıca Alp Planlama tarafından internet sitesinde (www.insaatalp.com) yayımlanarak kamuya duyurulur.

Politika ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve güncellenir.

Politikanın yürürlükten kaldırılması kuruluş genel müdürünün kararıyla gerçekleşir. Politikanın yürürlükten kalkması veya güncelliğini yitirmesi halinde eski nüshalar genel müdür onayıyla iptal edilir.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye iletir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ulaştırılabileceğini gösteren başvuru kanalları tablo halinde belirtilmiştir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

 

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Başvuru sahibinin, kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler ile bizzat gelerek başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyası ile başvurun yapılması

ADRES:

Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya

Başvurulan belgelerin konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat yapılmak suretiyle başvurunun yapılması

ADRES:

Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Elektronik posta yolu kullanılarak veya (varsa) KEP adresi kullanılarak e-imzalı olarak başvurunun yapılması

E-posta adresi:

alpmerkez@hotmail.com

Postanın Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, veri sorumlusu sıfatıyla Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu veri güvenliğini sağlamaya yönelik, kimlik ve yetki tespiti yapabilmek amacıyla ek bilgi, belge ve evrak (Örneğin, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı kuruluşumuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı/ Soyadı:

    

T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası:

           

Telefon numarası/Faks numarası:

 

Elektronik posta adresi: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adresi:

 

Kuruluşumuz ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin halen devam edip etmediğini belirtiniz.

Müşteri                                                                           İş Ortağı              

Çalışan                                                                           Eski Çalışan      

Ziyaretçi                                                                         Diğer(…………) 

 

Yukarıda sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi belirtiniz:

 

TALEBİN SONUÇLANDIRILMASI

Yukarıdaki Başvuru Formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle iletmiş olduğunuz başvurunuz, Kanun’un 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kuruluşumuz, talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını Kanun’un 13/3. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.

Başvurunuza Kuruluşumuz tarafından verilecek cevabın, tarafınıza bildirilmesi yöntemini seçiniz.

⃝ Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum adresime posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum.

⃝ Cevabın “BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ” kısmında belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

⃝ Cevabı elden teslim almak istiyorum.

 

VERİ SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu Başvuru Formu’nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BAŞVURU TARİHİ:

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI/SOYADI:

İMZA:

 

 

 

Ek Beyan: Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Aydınlatma Metni’ni okudum, bilgi sahibiyim……./……./……….

Ad-Soyad-İmza

 

 1. KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

              İşbu Aydınlatma Metni; Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Alp Planlama veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Alp Planlama; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Alp Planlama tarafından işlenecektir.

              1) Veri Sorumlusunun Kimliği

              Kişisel verileriniz “Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya” adresinde yerleşik Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

              2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

              Kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

              3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

              Kişisel verileriniz; Alp Planlama tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

              4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

              Kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; 7/24 görüntü kaydı yapan kameralar vasıtasıyla otomatik yollarla gerçekleşmektedir.

              5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

              Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.insaatalp.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Alp Planlama’ya ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ZİYARETÇİ/SABİT HAT ARAYAN KİŞİLER AYDINLATMA METNİ

 

            İşbu Aydınlatma Metni; Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Alp Planlama veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. Alp Planlama; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.  Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Alp Planlama tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya” adresinde yerleşik Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve cevaplanması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Alp Planlama tarafından, yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; sözlü olarak alınan verilerin ilgili belgelere kaydedilmesi yoluyla veya ağ üzerinde girilen bilgilerin kaydedilmesi şeklinde -otomatik yollarla- gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.insaatalp.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Alp Planlama’ya ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

            İşbu Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım,  satım veya kiralaması yapmakta olduğunuz Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Alp Planlama veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

            Alp Planlama; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Alp Planlama tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya” adresinde yerleşik Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEPLER

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Veri sorumlusunun mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Talep / şikayetlerin takibi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

            Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Alp Planlama tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Alp Planlama’nın iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

            Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan form, sözleşme gibi belgelerin fiziken muhafazası ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, sözlü aktarılan verilerin fiziki evrak ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, telefon yahut e-posta iletilerinde bulunan veya bu vasıta ile aktarılan verilerinizin kaydedilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması suretiyle gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.insaatalp.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Alp Planlama’ya ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ

            İşbu Aydınlatma Metni; başvuru yapmış olduğunuz Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Alp Planlama veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

            Alp Planlama; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Alp Planlama tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Melikşah Mah. Zühre Sk. No: 12/1 Meram/Konya” adresinde yerleşik Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülerek tarafınızla iletişime geçilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, talep ve şikâyetlerinizin takibi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır.

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Alp Planlama tarafından yalnızca faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, talep olması halinde, yetkili mercilere aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir kişi veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; “kişisel veri sahibinin açık rızası”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu işleme faaliyeti; form doldurulmak suretiyle veya diğer yazılı usullerde, web sitesi kanalıyla otomatik yollarla veya telefon yahut e-posta iletileri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.insaatalp.com adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Alp Planlama’ya ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.

 

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Çerez Aydınlatma Metni

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak (“Şirket” olarak anılacaktır) çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi teknolojilerden (“çerezler”)yararlanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasının (Politika olarak anılacaktır) amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri (veri sahibi olarak sizler) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektedir. İşbu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız. Sitemizde sunulan içerikleri, hizmetleri ve ürünleri kullanmaya devam ettiğinizde bu politikada beyan edilen tüm esasları kabul etmiş sayılırsınız.

2. Sitemizin İçerdiği Çerez Türleri Ve Amaçları

ÇEREZ ADI

ÇEREZİN VERİYİ TUTMA SÜRESİ

ÇEREZİN TÜRÜ

ÇEREZİN AMACI

_gat_UA-949974-1

(ÖRNEK)

1 gün

(ÖRNEK)

Performans

(ÖRNEK)

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

(ÖRNEK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SİTEDE BULUNAN ÇEREZLERE GÖRE TANIMLARINA YER VERİLMELİ VE AŞAĞISI DÜZENLENMELİDİR)(İŞLEM YAPILDIKTAN SONRA BU CÜMLEYİ SİLİNİZ)

Oturum Çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler cihazınızın sabit diskinde uzun süre kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Performans ve Analiz Çerezleri: Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler. Performans ve Analiz Çerezleri sayesinde Sitemizi kullanımınız ve Sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmemizi sağlamaktadır.

3. Üçüncü Kişilerle Paylaşım

Sitenin hizmetleri kapsamında toplanan tüm kişisel bilgiler, gizlilik ve çerez politikasında belirtilen esaslar ve kullanım amaçları dışında hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Kullanıcının açık bir şekilde izni olmadıkça toplanan kişisel bilgiler üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli adli ve idari kurumlarından gelen resmi bir talep, bildirim doğrultusunda toplanan bu kişisel bilgiler, gizlilik ve çerez politikasına uygun olarak talep, bildirim yapan adli ve idari kurum/kurumlar ile paylaşılabilir.

4. Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Alp Planlama Peyzaj ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi sadece dijitalle sınırlı kalmak üzere işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,
 • Site’yi analiz etmek,
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak,
 • Sitenin kullanım kolaylığını sağlamaktır.

 

Politikamız kapsamındaki kişisel (sadece dijital veri olarak sunucu tarafından algılanan ya da bilgisayarınızda saklanan, tarafımızca dijital amacı dışında ayrıca tutulmayan) verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilişim danışmanlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

5. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilir Veya Silebilirsiniz?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun. Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem sitedeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin sitenin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya siteyi ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz. Siteyi görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (örn. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Kullandığınız tarayıcıda veya görüntülediğiniz sayfada sorun varsa, öncelikle tarayıcının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Önbelleği temizledikten sonra sorun devam ediyorsa, tarayıcının çerezlerini temizleyin. Önbelleği ve çerezleri temizleme talimatları, her tarayıcı ve her sürüm için farklı olabilir. Önbelleğin temizlenmesi sorunu gidermezse, tarayıcı çerezlerini de temizlemeniz gerekebilir. Tarayıcı çerezlerini silmek sorunu çözebilir, ancak aynı zamanda daha önce ziyaret ettiğiniz siteler için kayıtlı ayarlarınızın da silinmesine yol açar. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

GoogleChrome:   http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

6. Çerez Kullanımına İlişkin Değişiklikler

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu politikanın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel politikada gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

7. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin şirketimiz ile ilgisi olmadığını ve şirketimizin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan şirketimiz veya ilgili herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin şirketimiz tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde şirketimize veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, şirketimizin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların şirketimizin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını, kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve model yazıları, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, şirketimiz logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından, web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten şirketimizin, ilgili veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

8. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, şirketimizin Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.